فایل‌های آنالیز، پیوست‌شده‌اند. Analyze files are attached. #Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE  #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس